1. Exquisite Tweets from @vicentbaydal

  carlesbellverCollected by carlesbellver

  Vesprada del divendres 30 d'octubre de 1422 a Gandia, al palau d'Alfons el Jove. Una munió de gent es reunix en la cambra del duc a petició d'un jove cavaller de 22 anys, el senyor de Beniarjó Ausias March, indignat per unes paraules que li ha dit un castellà! Quines?? 👇👇

  Reply Retweet Like

  vicentbaydal

  Vicent Baydal

  Luis de Monsalvo, un donzell i escuder de la infanta Caterina de Castella, li ha dit eixe mateix matí, davant del duc, que "si deya que no hagués al món una bona dona", a la qual cosa Ausias li ha demanat que "vós què·n creyets" i Monsalvo ha respost que suposa que no perquè...

  Reply Retweet Like

  vicentbaydal

  Vicent Baydal

  "Era cavaller e tal persona que no creyets que digués les dites paraules" (que no hi ha dona bona). Ausias li certifica que evidentment és així: "axò mateix me'n creya yo". Però a Ausias li ha quedat regomello, ja que "les paraules són amagades" i moltes voltes es tergiversen...:

  Reply Retweet Like

  vicentbaydal

  Vicent Baydal

  "No són dites segons és voluntat dels parlants o recitants", per la qual cosa ha convocat eixa reunió en la cambra del duc per tal que un notari, Joan de Llorca, pose les paraules per escrit: "se mostren en forma vertadera". Requerit Monsalvo a confirmar-ho tot, confessa...

  Reply Retweet Like

  vicentbaydal

  Vicent Baydal

  "No entenia bé" les coses que li estaven demanant (acaba d'arribar amb una expedició de gent desterrada de Castella -amb un menudet Enyego d'Àvalos de 8 anys!-), de manera que "foren-li dites en lengua castellana per n'Àlvaro Rodríguez", un castellà de la casa del duc de Gandia.

  Reply Retweet Like

  vicentbaydal

  Vicent Baydal

  Una volta que les ha entés, accepta que tot ha sigut així i que en cap moment volia malparlar d'Ausias, o acusar-lo de misògin, ja que, de ser així, quan Ausias li havia preguntat si certament creia que deia que no hi havia dona bona al món, "ell li hagra respost que 'hoc'".

  Reply Retweet Like

  vicentbaydal

  Vicent Baydal

  I tot quedà escrit davant de notari aquella vesprada de la tardor de 1422, cosa que mostra moltes coses: que amb 22 anys Ausias March ja tenia fama de misògin, que era un buscabregues i un altiu, i, d'altra banda, que els valencians entenien el castellà (en convivien)...

  Reply Retweet Like

  vicentbaydal

  Vicent Baydal

  Però els castellans de l'interior tenien moltíssimes dificultats per a entendre el valencià, gens acostumats a altres llengües en la seua terra. Un document fantàstic que va descobrir Jesús Villalmanzo i del qual n'han parlat extensament Ferran Garcia-Oliver i Robert Archer!

  Reply Retweet Like

  vicentbaydal

  Vicent Baydal